Rocky Linux

Rocky Linux:

Rocky Linux 9.2 x86_64
Ubuntu

Ubuntu:

Ubuntu 22.04 x86_64 LTS, Ubuntu 20.04 LTS x86_64
Debian

Debian:

Debian 12 x86_64
Fedora

Fedora:

Fedora 37 x86_64

Lợi ích khi lựa chọn VIETPN Cloud

Lightbulb

Hỗ trợ 24/7

Chúng tôi tiếp nhận thông tin 24/7 qua Hotline, Email và Livechat và làm hết sức để khách hàng hài lòng.

Lightbulb

Tối ưu chi phí

Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và chi phí thấp nhất.

Lightbulb

Hạ tầng mạnh

Ổ cứng SSD NVME, tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Lightbulb

Tự động

Dịch vụ được cài đặt tự động chỉ trong vòng vài phút.