CÁC GÓI CLOUD SERVERNVMe-MINI
đ 100,000/tháng
 • CPU 1 Core
 • 1GB RAM
 • 10GB SSD
 • Băng thông KGH
 • Network 1Gbps
 • IPv4 + IPv6 2
 • Hệ điều hành
NVMe4GB
đ 260,000/tháng
 • CPU 1 Core AMD Zen 2
 • 4GB RAM
 • 30GB NVMe SSD
 • Băng thông KGH
 • Network 1Gbps
 • IPv4 + IPv6 2
 • Hệ điều hành
NVMe8GB
đ 610,000/tháng
 • CPU 2 Core AMD Zen 2
 • 8GB RAM
 • 50GB NVMe SSD
 • Băng thông KGH
 • Network 2Gbps
 • IPv4 + IPv6 2
 • Hệ điều hành
NVMe16GB
đ 1,220,000/tháng
 • CPU 4 Core AMD Zen 2
 • 16GB RAM
 • 100GB NVMe SSD
 • Băng thông KGH
 • Network 2Gbps
 • IPv4 + IPv6 2
 • Hệ điều hành

TÙY CHỌN HỆ ĐIỀU HÀNH

Rocky Linux

Rocky Linux:

Rocky Linux 9.2 x86_64
Ubuntu

Ubuntu:

Ubuntu 22.04 x86_64 LTS, Ubuntu 20.04 LTS x86_64
Debian

Debian:

Debian 12 x86_64
Fedora

Fedora:

Fedora 37 x86_64

Cấu hình dịch vụ tùy chỉnh

Loại tài nguyên      Đơn giá
CPU 90,000đ / core
RAM 20,000đ / GB
Ổ cứng 50,000đ / 10GB
Mạng 30,000đ / 1Mbps
IPv4 100,000đ / IP
Web Application Firewall (WAF) 500,000đ / tháng
Firewall NGFW 100,000đ / 50Mbps / tháng
Email Spam Filter 400,000đ / tháng

Lợi ích khi lựa chọn VIETPN Cloud

Lightbulb

Hỗ trợ 24/7

Chúng tôi tiếp nhận thông tin 24/7 qua Hotline, Email và Livechat và làm hết sức để khách hàng hài lòng.

Lightbulb

Tối ưu chi phí

Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và chi phí thấp nhất.

Lightbulb

Hạ tầng mạnh

Ổ cứng SSD NVME, tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Lightbulb

Tự động

Dịch vụ được cài đặt tự động chỉ trong vòng vài phút.